Jesteś tutaj: Biorezonans Czym jest Medycyna Kwantowa

Czym jest Medycyna Kwantowa

Medycyna kwantowa

Quantum healing czyli uzdrawianie kwantowe stanowiące nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi.

Człowiek jest istotą elektryczną będącą defacto ogromnym zbiorem ładunków elektrycznych. Zbiorem ogromnej ilości atomów. Wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez te pola magnetyczne.

Założenie było podstawą opracowania terapii fal milimetrowych przez rosyjskich naukowców: Nikolaja Dimitrijewicza Dewiatkowa oraz profesora S.P. Sitko.

Zakłada ono, że na poziomie energetycznym, kwantowym tak umysł, jak i ciało człowieka wzajemnie przenikają się jako dwa poziomy energetyczne. Nastawienie i ukierunkowanie jednego poziomu wpływa na poziom drugi.

Podobne wnioski zaprezentowali inni rosyjscy naukowcy z Ośrodka Badań nad Telepatią i Psychokinezą w Nowosybirsku. W swojej pracy ukazali, że odizolowane od siebie struktury komórkowe komunikują się ze sobą za pośrednictwem pól elektromagnetycznych w zakresie promieniowania ultrafioletowego oraz przekazują sobie informacje stanowiące rodzaj kodu fotonowego.

Faktem wartym uwagi jest zachowanie chorych komórek zakażonych wirusem, które spowodowały identyczną chorobę u komórek zdrowych, na odległość i w warunkach całkowitej izolacji. W dodatku sygnały pochodzące od chorych komórek były bardzo słabe. Uzyskano w ten sposób kolejny dowód, że bardzo słabe sygnały mogą wywoływać znacznie silniejszą reakcję niż oddziaływania silne. W ten sposób naukowcy rosyjscy potwierdzili odkrycia
profesora F.A. Poppa.

W 1975 r. fizyk Ruth (współpracownik prof. F.A. Poppa) uzyskał kolejny dowód na istnienie wymiany informacji pomiędzy komórkami za pośrednictwem pól elektromagnetycznych. Zauważył on, że energia elektromagnetyczna służy m.in. do przesyłania sygnałów komórkowych oraz odpowiada za podziały komórkowe. Każda komórka odbiera i wysyła sygnały używając kwantów światła czyli biofotonów służących wymianie informacji.


 Fizyka kwantowa zakłada, że wszystko jest energią, a jej najmniejszymi składnikami są kwanty.

„Wszystkie procesy życiowe należy pojmować jako elektromagnetyczne. Można mówić o obecności elektromagnetyzmu w przyrodzie. Dlatego należy stwierdzić, że pola magnetyczne i pola elektryczne dotykają wszystkich aspektów organizmu i przebiegu jego czynności.

„Ponieważ nie można sobie wyobrażać jakichkolwiek stanów fizjologicznych, jak i psychologicznych bez odpowiedniego współudziału zmian elektromagnetycznych w każdym systemie biologicznym, to energia elektromagnetyczna jako pole działania przyrody nie może być bez wpływu na zdrowie i chorobę!”

Znany na całym świecie fizyk i laureat nagrody Nobla Werner Heisenberg wyjaśnił to w ten sposób:
“Energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata.“

Polecam Państwu pozycje książkowe poniższych autorów na temat pojęcia medycyny kwantowej:

Fritjof Capra – Tao Physics
Dr Amit Goswami – The Quantum Doctos
Gerhard Klügl Tom Fritze – Quantenland – Ein Leben als Aurachirurg