MENU
Jesteś tutaj: Terapie Kwantowe Quantec Alternatywna Metoda

Quantec Alternatywna Metoda

Beata Dróżdż

Zdrowie w sposób INTEGRALNY charakteryzuje się idealną równowagą pomiędzy UMYSŁEM a CIAŁEM. Szukam pełnego i zdrowego życia jako inspiracji i osobistego celu. Bioenergoterapeuta , Mistrz Reiki i Naturopata. Możesz śledzić mnie na stronie internetowej: https://shanti-quantec.pl/ Lub skontaktować się ze mną przez WhatsApp +48 537222177 - e-mail:terapie.shanti@interia.pl

Quantec Alternatywna metoda kontroli produkcji drobiarskiej Rozmowa z dr n wet. Bogumiłem Wojnowskim na temat nowej metody podniesienia efektywności produkcji

 Wizerunek polskiego mięsa drobiowego został ostatnio nadszarpnięty licznymi doniesieniami mediów nt. obecności z nim substancji chemicznych – dioksyn, antybiotyków, mikotoksyn. Hodowca nie zawsze jest świadomy obecności na jego fermie produktów zagrażających zdrowiu oraz życiu zwierząt, a także ludzi. Według Pana istnieje metoda, która umożliwia wykrycie substancji niepożądanych na fermie i ich unieszkodliwienie...
– Problemy, o których Pani wspomniała mają skomplikowane, wielorakie tło przyczynowe, trudne do szybkiego rozpoznania, dotychczasowymi metodami. Słyszymy o trwających tygodniami badaniach mięsa, o zatrzymanych transportach. Często bardzo długo ustalane są przyczyny upadków zwierząt, śnięcia ryb, wymierania pszczół. Istnieje jednak metoda, która w szybki i łatwy sposób może rozpoznać te przyczyny.

 


– Co to jest za metoda?
– Metoda ta jest wynikiem osiągnięć kilku dziedzin nauki – medycyny, weterynarii, zootechniki, rolnictwa oraz technologii żywności, ale także fizyki, chemii i toksykologii. Mieści się to w zakresie działań ruchu nazwanego Medycyną Ekologiczną. Metoda Quantec i jej podobne mogą być pomocne w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

– Czy może Pan wyjaśnić na czym polega ta metoda?

– Na to pytanie powinien odpowiedzieć fizyk kwantowy. Ja jestem jedynie lekarzem weterynarii i użytkownikiem tej metody. To co teraz powiem, będzie trudne do zaakceptowania przez naukę. Metoda Quantec jest oparta na możliwościach analizy tzw. fotonów bliźniaczych powstających na fotografii cyfrowej każdego obiektu. Fotony te pozostają w stałym kontakcie z obiektem przekazując i wymieniając informacje na nieograniczoną odległość dzięki diodzie tzw. białego szumu będącej częścią systemu. Stąd możliwość telediagnostyki, czyli analizy obiektu na odległość.
Metoda ta czeka na uznanie jako technologia medyczna i na razie pełni rolę metody informacyjnej, badającej obiekt w tzw. czasie rzeczywistym, jak to określają fizycy.

– Jakie więc może być znaczenie tej metody dla produkcji zwierzęcej?

– Efekt produkcyjny zwierząt jest, jak wiedzą wszyscy hodowcy, uzależniony od wielu czynników: jakości materiału genetycznego, środowiska bytowania zwierząt, paszy, wody, powietrza. W poszukiwaniu metod diagnostycznych mogących obiektywnie i szybko ocenić stan zdrowia zwierząt oraz jakość produktów odzwierzęcych należy szerzej spojrzeć na dostępne metody biofizyczne. Od dawna znane są metody zdalnej kontroli stanu zdrowia astronautów na orbicie. Dało to podstawy do skonstruowania aparatury biorezonansowej, która znajduje zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zdrowia. Tutaj warto zaznaczyć, że kolejne urządzenie o nazwie Quantec-med posiada certyfikat medyczny. Przed rokiem gazety doniosły o sukcesie optoelektroników, którzy na odległość (ze stanowiska w Pałacu Kultury) rozpoznali infekcję gardła u chorej osoby (na Stadionie Narodowym). Metodyki tych kontroli są ciągle udoskonalane, a metoda Quantec może znaleźć wkrótce swoje miejsce w laboratoriach diagnostycznych, na razie jedynie jako badanie wstępne, ale dające wynik natychmiastowy. Metoda ta od kilku lat sprawdzana jest na zwierzętach (drób, konie, psy, koty), ale także testowana na ludziach oraz w analizie warunków środowiska (budynki, drzewa).
W literaturze zagranicznej można spotkać opisy naukowych doświadczeń nt. biokomunikacji ze zwierzętami, roślinami wykonanymi przez jednostki badawcze. Ostatnio w Polsce nagrodzono fizyków kwantowych za ich osiągnięcia w badaniu fotonów, co jest już blisko technologii zastosowanej w urządzeniu Quantec autorstwa niemieckiego wynalazcy P.R. von Beungnera.

– Czy istnieją jakieś pozytywne efekty zastosowania tej metody w produkcji zwierzęcej?

– Dzięki programowi Quantec można poznać stan psychofizyczny badanego organizmu. Zastosowaliśmy tą metodę w stadzie indyków. Urządzenie zeskanowało obraz i wysłało odwrotnie tzw. program naprawczy/korygujący. Program reguluje tzw. energetykę organizmu, podnosząc jego odporność m.in. na złe wpływy środowiska. To czy mają one wpływ także na końcowy produkt – to wymaga dalszych badań. To co zaobserwowaliśmy, to znaczne uspokojenie stada w końcowym okresie tuczu. Ptaki były bez problemu łapane i transportowane do ubojni, co wpłynęło na pewno na mniejszą liczbę konfiskat, a więc zysk jest namacalny. Obserwuje się też lepsze wykorzystanie paszy. Program podpowiada także jakie należy zastosować dodatki paszowe oraz preparaty lecznicze, dla poprawy zdrowia stada. Jestem przekonany o tym, że taka wiedza może ułatwić pracę hodowcy oraz lekarzowi weterynarii. Nasz hodowca jest zwolennikiem metod biologicznych w hodowli. Od 6 lat właściciel fermy stosuje efektywne mikroorganizmy, które przynoszą żądany skutek.

– Jakie czynniki można badać tą metodą?

– W programie Quantec, wśród 100 000 parametrów, uwzględniono także większość czynników zagrażających zdrowiu drobiu. Określa się zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, a także zanieczyszczenie chemiczne środowiska oraz paszy. Oceniane są cechy mikroklimatu, w tym temperatura, stężenie tlenu, geopatia. Są to tzw. widma informacyjne, które stwierdza się w organizmie i w środowisku, podobnie jak w aparatach do biorezonasu używanych w diagnozowaniu ludzi.

– Skąd wiemy jakie metody i środki trzeba zastosować, aby wyeliminować zagrożenie ze środowiska i poprawić efektywność produkcji?
– Zagrożenia zdrowia zwierząt mogą wynikać już z informacji toksycznych obecnych w jajach od chorych niosek przeznaczonych do wylęgu, co można wykryć w badaniu kilkudniowych piskląt. Upadki w pierwszym okresie odchowu bywają często wysokie, bo ich przyczyny są trudne do szybkiego rozpoznania i eliminacji metodami konwencjonalnymi. Metoda Quantec ma za zadanie szybko rozpoznać problem, aby równie szybko móc zareagować. Urządzenie precyzyjnie zauważa wszelkie subkliniczne zmiany w stadzie, co jest pierwszym sygnałem, że dzieje się coś nie tak. Analizie poddawano także skany padłych ptaków i szybko ustalano zakres postępowania korekcyjnego w wysyłanym programie naprawczym.

– Proszę podać przykłady zastosowania metody Quantec na fermie drobiu.
– Takim przykładem może być ferma brojlerów kurzych pod Siedlcami. Pierwsze badanie urządzeniem Quantec wykonywano w drugim dniu po wstawieniu piskląt do kurnika. Ściółka była wcześniej poddana zabiegowi zamgławiania probiotykami. Skan telediagnostyczny stada pozwolił nam rozpoznać istniejące zagrożenia zdrowotne i wdrożyć odpowiedni program naprawczy. Równolegle hodowca pracował wg swoich kilkuletnich doświadczeń, wykonując typowe zabiegi profilaktyczne. W jego ocenie dało się jednak zauważyć korzystny wpływ programu na zachowanie ptaków, przyrosty wagi i zmniejszenie, a nawet eliminację upadków.

 


– Czy można zastosować tą metodę także w wylęgarniach drobiu lub wytwórniach pasz?

– Nasze obserwacje zdają się wskazywać na fakt, że metody bioinformacyjne zasługują na szersze zastosowanie na różnych etapach produkcji drobiarskiej, także w wylęgarniach. Nie mieliśmy jednak dostępu do tego etapu produkcji. Warto też badać surowce do produkcji pasz, które bywają różnej jakości. Zła pasza bywa przyczyną zaburzeń zdrowia i upadków, nieraz sięgających 20% i więcej. W naszych obserwacjach badano też paszę i poddawano ją działaniu programu.
Zdaję sobie sprawę, że metoda Quantec jest bardzo innowacyjna. Niewiele o niej wiemy, gdyż zagadnienia fizyki kwantowej są nam mało znane. Wymaga lepszego poznania i głębszej analizy w kolejnych obserwacjach z udziałem metod naukowych. Może być natomiast przedmiotem obserwacji dla hodowców i naukowców o bardziej otwartych umysłach.

– Dziękuję za rozmowę.
––––––––––––––––––––––––
Dr n. wet. Bogumił Wojnowski promując badania „człowiek-zwierzę-środowisko” zaprasza do wymiany doświadczeń i wypróbowania metody kolegów lekarzy, hodowców praktyków. Więcej informacji na stronie producenta: www.quantec.eu/polish

Najnowsze wpisy

Naturopatia a Ajurweda

Naturopatia a Ajurweda

Naturopata propaguje Zdrowy Styl Życia, wykorzystuje Wiedzę z zakresu naturoterapii, dietetyki, suplementacji, ajurwedy, fizyki kwantowej, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii celem przywrócenia Homeostazy Organizmu.

Jak działa QUANTEC?

Jak działa QUANTEC?

Na pytanie, jak działa QUANTEC, możemy odpowiedzieć tylko wtedy, gdy pozwolisz nam przedstawić najnowsze informacje na temat fizyki kwantowej za pomocą kilku krótkich filmów.

TERAPIE KWANTOWE

koń

Zabiegi medyczne Quantec

Chociaż ponad 90% naszych klientów to terapeuci, trenerzy życia i energetycy, ze względów prawnych nie wolno nam udzielać jakichkolwiek informacji w tym obszarze zastosowania. Wyraźnie zaznaczamy również, że aktywna zasada, z którą pracuje QUANTEC, nie jest naukowo rozpoznana.

Możemy jednak zwrócić uwagę, że Szpital Uniwersytecki we Fryburgu uznał QUANTEC za wart badań z jego kwantowo-fizyczną zasadą działania i że zostaliśmy nagrodzeni złotym medalem w Rosji jako najlepsze urządzenie do opieki zdrowotnej:

Badanie we Freiburgu stwierdza m.in.:

„Analizy te ujawniły znaczną poprawę stanu ogólnego (t(9) = 3,28; p = 0,005), co odpowiadało średnio poprawie ze stanu gorszego do dobrego. Jeśli chodzi o różne cechy nastroju, uczestnicy zgłaszali, że są mniej nerwowi (t(9) = -1,96; p = 0,04), mają więcej energii (t(9) = 2,28; p = 0,024) i są mniej wyczerpani (t( 9) = 3,25; p = 0,005). Grupa ta zgłosiła również spełnienie życzeń, które średnio było przynajmniej w pewnym stopniu spełnione (obszar fizyczny: (t(9) = 2,88, p = 0,009); obszar psychiczny (t(9) = 3,86, p = 0,002); powierzchnia : (t(9) = 4,07, p = 0,002);Powierzchnia zawodowa: (t(9) = 3,0, p = 0,008).

szpital uniwersytecki we Fryburgu
złoty-medal-dla-quantec

ZŁOTY MEDAL DLA QUANTEC

W Rosji badania PSI i badania podświadomości odgrywają znacznie większą rolę niż tutaj, na Zachodzie. Tym bardziej zdumiewające jest to, że jako firma niemiecka byliśmy w stanie wystąpić przeciwko lokalnym uczestnikom w Rosji i na Ukrainie.

Skład organu, który przyznał tę nagrodę, brzmi jak who's who rosyjskich i ukraińskich uniwersytetów i akademii:

 

 • Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
 • Akademia Nauk Noosferycznych i Edukacji
 • Instytut Innowacyjnych Technologii i Nowej Edukacji, Kijów
 • Charkowski Uniwersytet Narodowy „Karasina”, Ukraina
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny „Skoworoduj”
 • Akademia Edukacyjna Republiki Kazachstanu „Altujnsarina”
 • Akademia Nauk Krymu
 • Instytut Myślenia Holistycznego, Odessa
 • Dom Wernadskiego, Charków
 • Centrum Rozwoju Intelektualnego „EIDOS”, Sewastopol
 • Międzynarodowy Fundusz na rzecz Pokoju

 

Nagroda została przyznana w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt na rzecz promocji zdrowia”.

Stań się młody i zdrowy

BIONIK PRO to moduł naszego oprogramowania QUANTEC, który sprawia, że ​​zdumiewające wyniki badań nad starzeniem się są ogólnie zrozumiałe i mają indywidualne zastosowanie.

Właściwie wdrożone skutkuje to nie tylko znacznym wydłużeniem życia , ale także znaczną poprawą jakości życia .

Te ostatnie nie tylko dzięki lepszemu zdrowiu dzięki działaniu profilaktycznemu, ale także dzięki pozytywnemu wpływowi na istniejące schorzenia . ( Ciekawe przykłady )

mitochondria


Klucz

Po dokonaniu oceny niezliczonych badań i metabadań na temat starzenia się i badań nad zdrowiem, wyraźnie wyłania się interfejs, który zawiera klucz do zdrowego starzenia się:

To elektrownie - dostawcy energii dla naszych komórek - mitochondria.

WSZYSTKIE choroby zaburzają funkcjonowanie tych elektrowni lub powstają przede wszystkim w wyniku ich upośledzenia.

Dowiedz się więcej >>> (strona budowy: treść wkrótce)

 

Baza danych „BIONIK PRO”

Dostępna jest już baza danych dla QUANTEC PRO, w której podsumowaliśmy aktualne wyniki badań na temat okoliczności, które mogą pozwolić na zdrowe i sprawne starzenie się lub które mogą również pomóc w korzystnym wpłynięciu na przebieg choroby.

Quantec