MENU
Jesteś tutaj: Biorezonans Kwantowy Fizyka Kwantowa

Fizyka Kwantowa

WYKŁAD WIOSNA 2017

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI 'PHYSICS AND DREAMTIME'

NAPISANEJ PRZEZ PETERA VON BUENGNER'A -

WYNALAZCY URZĄDZENIA QUANTEC

Podstawowe definicje:

Kwant – pochodzi od słowa łacińskiego 'Quantum' - 'jak dużo.'

W XIX i XX wieku słowo 'quantum' było używane w języku niemieckim w fizyce dla określenia elektronu. Max Planck zaczał go używać dla określenia kwantów materii, elektryczności, gazu i ciepła.

W znaczeniu zbliżonym do obecnego zaczął go używać Einstein w 1905 roku w dziedzinie zjawisk fotoelektrycznych, który wprowadził pojęcie kwantów światła.

Obecne znaczenie słowa 'kwant' – najmniejsza porcja, o jaką może się zmienić dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu, np. kwant energii, kwant czasu, itd (pochodzenie definicji: Wikipedia).

Foton jest to elementarna cząsteczka, najmniejsza porcja wszystkich rodzajów elektromagnetycznego promieniowania, w tym światła. Foton ma zerową masę, nie posiada żadnego ładunku elektrycznego i wykazuje charakterystyczną dla cząsteczek elementarnych dualność: jest obserwowany równocześnie jako fala i jako cząsteczka. Foton pozostaje w ciągłym ruchu wokół własnej osi i może obracać się zarówno w prawo, jak i w lewo (pochodzenie definicji: Wikipedia).

QUANTEC® powinien się nazywać PHOTONEC, jako że jego działanie polega na wykorzystaniu do diagnostyki i terapii bliźniaczych fotonów.* (uwaga wykładowcy)

Kwanty bliźniacze (fotony bliźniacze) – podczas robienia zdjęć powstają fotony bliźniacze, które przechwytują od obiektu rzeczywistego informacje, a spadając na matrycę tworzą jego obraz wraz ze wszystkimi nośnikami informacji takimi jak myśli czy emocje. Zmiana informacji w fotonach na zdjęciu powoduje zmianę informacji w obiekcie rzeczywistym.

'PHYSICS AND DREAMTIME' – wyciąg najistotniejszych informacji przygotowany przez Dorotę Czos za pozwoleniem Pana Petera von Buengner'a.

Podstawową informacją zawartą w książce jest fakt, że materia składa się z nie-materii, z czego wynika, że zajmując się materią, tak naprawdę zajmujemy się energią na najwyższym poziomie duchowym. Dlatego tak ważne jest dla Pana von Buengner'a, żebyśmy traktowali każdego innego człowieka i każdy inny byt jako partnera z tymi samymi prawami, co my sami (strona 9).

Dowody na to, że materia jest w swej najgłębszej istocie energią duchową:

ELEKTRONY

Materia nie jest zbudowana ze stabilnych jednostek, które możemy zaobserwować za pomocą zmysłów. Elektrony i inne cząsteczki elementarne (mesony, leptony, neutrony, fotony, kdwarki, itd.) wymykają się obserwacji zmysłowej jako, że nie można ustalić jednocześnie ich miejsca w przestrzeni i prędkości z jaką się poruszają, a dodatkowo ich zachowanie zależy od tego, kto je obserwuje.

Gdyby powiększyć jądro atomu do wielkości ziarnka grochu, to elektrony poruszałyby się po orbitach odległych od niego o 2,5 kilometra, a cały atom miałby średnicę 5 kilometrów i ważyłby dokładnie tyle, ile można spodziewać się po tak wielkim obiekcie – około kikunastu ton. Elektrony nie krążą po ustalonych orbitach – te orbity są zmienne – natomiast ich odległość od jądra zawsze pozostaje taka sama. Pomiędzy jądrem a elektronami jest pusta, pozbawiona masy przestrzeń, więc cała masa atomu zawarta jest w cząsteczkach jądra i elektronach.

CZARNE DZIURY

Powstają w wyniku procesu śmierci gwiazd, które wypalając swoje paliwo najpierw 'bledną', a potem zmieniają się w Białe Karły, których średnica nieustająco się zmniejsza, co powoduje zwiększenie prędkości z jaką kręcą się one wokół własnej osi. Stopniowo zmieniają się one w Pulsary, które mają masę podobną do masy naszego Słońca, ale ich średnica ma jedynie kilka kilometrów. Pulsary emitują pulsujące światło,co jest związane z ich rotacją. Energia zużywana na pulsację świetlną jest zabierana z energii rotacyjnej, co powoduje zapadnięcie się w sobie pulsara w procesie nieustannego zmniejszania się jego średnicy. Cząsteczki, z których składa się pulsar zostają zmiażdżone i topią się, co powoduje powstanie Czarnej Dziury.

W miarę zapadania się w sobie gwiazdy wzrasta cisnienie grawitacyjne, co doprowadza do coraz większego zakrzywiania się przestrzeni, a ostatecznie do zamknięcia się przestrzeni wokół czarnej dziury. W tym procesie powstają dwa niezależne od siebie wszechświaty z jednym punktem wspólnym:

a. większy Wszechświat, do którego w jednym punkcie stycznym przylega 'balon/jajko' niezależnej przestrzeni, tzw. czarna dziura.

b. czarna dziura, która ma następujące cechy

 • czas biegnie w niej cyklicznie,

 • czas biegnie w przyciwnym kierunku niż w większym wszechświecie, co powoduje, że fizyczne procesy zachodzą w odwróconych sekwencjach,

 • nic z niej nigdy nie powraca

Czarne dziury, w których czas biegnie cyklicznie i wstecz są podobne do elektronów, protonów i innych cząsteczek elementarnych, które rządzą się tymi samymi prawami. Tłumaczy to procesy pamięci w ten sposób, że otrzymujemy informacje z elektronów naszego mózgu, które pozostają w stanie ciągłej pulsacji (charakterystyka cząsteczek elementarych) i wciąż 'powtarzają' wszystkie wydarzenia z przeszłości w sposób cykliczny, kilkadziesiąt razy w ciągu sekundy.

W ten sposób ludzie przypominają wszechświat, ponieważ są zbudowani z ogromnej liczby niezależnych cząsteczek elementarnych. Tak naprawdę żyjemy w innym świecie niż np. nasze elektrony, które mają swoją własną przestrzeń, z której my jesteśmy stworzeni, a jednocześnie są częścią materii, z której my jesteśmy zbudowani.

Elektrony komunikują się ze światem zewnętrznym, podobnie jak czarne dziury, za pomocą tzw. 'czarnej radiacji' (postulowanej np. przez Hawking'a)

FOTONY

Nie posiadają masy i poruszają się z prędkością światła, a być może z prędkością większą niż światło.

Wraz z rosnącą prędkością zwalniają procesy starzenia (astronauci w przestrzeni kosmicznej starzeją się wolniej), a także zmienia się wielkość przedmiotów (np. 100 centymetrowa linijka znika zupełnie jak osiągnie prędkość światła). To dowodzi, że czas i przestrzeń nie są niezależnymi wielkościami, ponieważ czas ma wpływ na przestrzeń. Jest w ten sposób czwartym wymiarem, a my żyjemy w podwymiarze wielowymiarowego wszechświata.

Wszystkie cząsteczki kręcą się wokół własnej osi, w prawo lub w lewo, zawsze z tą samą standardową prędkością” w lewo określanej jako wartość ujemna, a w prawo jako wartość dodatnia, a zmiany w tej prędkości zawsze wzrastają/maleją o wielokrotność jej podstawowej wartości. Cząsteczki zachowują informację tylko w procesie rotacji, co nasuwa porównanie z komputerami zapisującymi informacje w systemie 0 lub 1. Cząsteczki robią to w systemie -1 lub +1.

Fotony zachowują informację w formie wertykalno-horyzontalnych wykresów, a pojemność pamięci jednego fotonu to 10 do potęgi 127 (mierzone w bitach), czyli 10 + 42 zera, czyli 42.000.000 Gigabajtów. Mózg ludzki ma pojemność pamięci 'jedynie' 10 do potęgi 12 (bitów).

My budujemy komputery, a fotony i inne cząsteczki elementarne 'budują' nas. Tak jak komputery nie są inteligentniejsze od nas, my nie jesteśmy inteligentniejsi od cząsteczek, z których się składamy.

CZĄSTECZKI ELEMENTARNE I BÓG

Cząsteczki elementarne nie są stworzone z materii, są jedynie impulsami energetycznymi, które przenoszą informację o tym, co np. odróżnia ołów od złota i o kompozycji przestrzennej oraz wewnętrznej tych różnych substancji. Nie wiadomo w jaki sposób się to odbywa, ale wynika z tego, że materia jest stworzona z nie-materii, w dodatku z nie-materii myślącej, z niezakłóconej matrycy nicości, kierowanej przez świadomą, inteligentną duchową siłę sprawczą – duszę. Ponieważ dusza nie może istnieć sama z siebie, tylko zawsze należy do jakiegoś bytu, świat materialny jest kierowany przez Boga. Ten wniosek jest logiczną konsekwencją odkryć nowoczesnej fizyki.

Biofotony – cząsteczki elementarne kontrolujące procesy regulacji we wszystkich żywych organizmach (rośliny, zwierzęta, ludzie).

Najmniejsze części skłądowe materii składają się z nie-materii i dodatkowo nie mogą być jednoznacznie obserwowane, ponieważ mogą występować zarówno w formie fali lub cząsteczki, a dodatkowo proces obserwacji powoduje zmianę w ich formie występowania. Być może jest nawet trzeci stan, którego nie można obiektywnie zaobserwować, ponieważ nasza obserwacja jest ostatecznie tym, co obserwujemy.

Należy jedynie postawić pytanie czy 'nie-materia' jest Niczym tylko dlatego, że nie możemy jej zobaczyć, zaobserwować i przeanalizować, czy po prostu potrzebujemy zastosować inne metody analizowania otaczającej nas rzeczywistości. Skoro nie można zastosować do obserwacji 'nie-materii' podejścia naukowego, może należy po prostu zaakceptować fakt, że poznanie empiryczne jest równie cenne i powinno wziąć górę nad podejściem naukowym.

Co jest warte materialistyczne podejście do świata, jeżeli już wiadomo, że materia nie istniałaby w ogóle, gdyby nie istniały procesy duchowe i jest jedynie ich wyrazem, albo nawet tylko jedną z wielu form jej ekspresji?

PARADOKSY

To rzeczy, które nie powinny w ogóle istnieć, bo nie mieszczą się w ramach obecnie nam dostępnej wiedzy.

Paradoks kwantowy nr 1

Fotony, które są emitowane jako cząsteczki wchodzą ze sobą w interakcje jako fale. Ich komunikacja odbywa się tak samo/szybciej niż z prędkością światła, co jest w sprzeczności z teorią względności Einstein'a, która zakłada, że nic nie może się poruszać tak szybko jak światło. Jednakowoż cząsteczki fotonowe (materia) zachowują się w sposób nieoczekiwany i niemożliwy do wytłumaczenia, ponieważ 'wiedzą' o istnieniu innych fotonów w ich otoczeniu, np., 'wiedzą' jakich inne fotony dokonują wyborów trasy i na tej podstawie ustalają własne trajektorie ruchu, nawet jeżeli są emitowane z innych źródeł światła (np. różne galaktyki).

Paradoks kwantowy nr 2

Fotony (cząsteczki) przenikające przez otwór w ściance jako cząsteczki, komunikują się z innymi fotonami jako fale, co znaczy, że w tym samym czasie są jednocześnie i cząsteczkami, i falami.

Bliźniacze fotony

Nawet jeżeli powstają fotony bliźniacze i podejmowane są próby ustalenia, w tym samym czasie, dokładnej prędkości jednego z nich oraz położenia w przestrzeni drugiego z nich, niemożliwe jest ustalenie dwóch tych danych jednocześnie, ponieważ mierzenie jednego parametru u jednego fotonu powoduje zmianę stanu drugiego fotonu.

Z tego wynika, że fotony się ze sobą stale porozumiewają i to porozumiewanie zachodzi szybciej niż z prędkościa światła, albo że jeden foton może podróżować z powrotem w czasie, żeby poinformować drugi foton o tym, że jest poddawany pomiarom.

WNIOSEK:

Nie możemy w żaden sposób rozpoznawać/oceniać rzeczywistości niezależnie od naszych własnych obserwacji.

TELEPATIA

Nie ma na nią dowodu, ale faktem jest, że istnieje (bliźniaki, matka i dziecko, ludzie i rośliny, ludzie i zwierzęta, antycypowanie osób dzwoniących/przychodzących, ludy prymitywne, Aborygeni Australijscy, itd.).

Być może osoby posługujące się telepatią odkryły sposób łączenia się z informacjami, które mogą być zachowywane przez fotony i przez nie przekazywane.

LUDZIE MIESZKAJĄCY W RÓŻNYCH KULTURACH OBSERWUJĄ ZUPEŁNIE INNĄ RZECZYWISTOŚĆ

co wynika z tego, że obserwujemy to, czego oczekujemy, co nam zasugerowano, że mamy oczekiwać albo to co 'musimy' obserwować. Systemy wierzeń nie tylko mają wpływ na postrzeganie rzeczywistości, ale mogą także 'tworzyć' rzeczywistość, która potwierdzi ich założenia i oczekiwania.

Na tej zasadzie działają 'samopotwierdzające się przepowiednie'.

Przykłady:

 • szczury reagujące na oczekiwania eksperymentatorów

 • różne reakcje psów na różnych ludzi

Zwierzęta generalnie potwierdzają swoim zachowaniem filozofię, na której opierają się eksperymentarorzy w momencie rozpoczęcia ich obserwacji, jak również przejmują ogólne cechy narodowe ich obserwatorów (amerykańskie i niemieckie szczury: pierwsze zachowują się gorączkowo, w sposób przypadkowy trafiając na prawidłowe rozwiązania, drugie siedzą i myślą zanim zaczną działać).

Nie zauważamy wielu rzeczy, które nas otaczają albo je wypieramy jako niemożliwe.

TABLICA GALTONA

Jest to tablica, w której spadające z góry piłeczki napotykają na przeszkodę złożoną z kołków ułożonych w formie trójkąta równobocznego skierowanego wierzchołkiem do góry. Piłeczki zmieniają swój tor ruchu, opadając po obu stronach wierzchołka, z przewidywalną statystycznie częstotliwością po obu jego stronach.

Przy próbie wywarcia przez osoby postronne, nie szkolone w dziedzinie kontroli umysłu, mentalnego wpływu na kierunek, w którym mają spadać piłeczki, obserwuje się znaczne odchylenia statystyczne niezależne od odległości od tablicy, ale zależne od:

a. tego, kto je obserwuje (podobieństwa wzorów spadania bez prób wywierania wpływu, ale w obecności osoby która później się koncentrowała na zadaniu oraz te przy próbach wywierania wpływu przez tę osobę)

b. tego, kto przeprowadza eksperyment

Nie możemy być zupełnie pewni obiektywizmu naszego postrzegania zmysłowego, a nasze oczekiwania mogą wpływać na to, co obserwujemy na wielu płaszczyznach.

CO TO TAKIEGO NAUKA?

Nauka za rzeczy naukowe uważa wyłącznie te, które mogą być dowiedzione:

 1. zawsze w tych samych warunkach

 2. w dowolnym czasie

 3. w dowolnym miejscu

 4. przez dowolną osobę

 5. tak często, jak jest to potrzebne

Ale czym w rzeczywistości jest nauka i co daje jej autorytet do decydowania o tym co jest ważne, uzasadnione czy sensowne, skoro nieświadoma manipulacja może wpływać na rezultaty eksperymentów naukowych? Gdzie jest obiektywizm nauki?

Historia dowiodła wielokrotnie, że to, co wydaje się prawdziwe 'teraz', często jest później kwestionowane i obalane. Jednakowoż naukowcy wciąż utrzymują swoją pozycję umożliwiającą im decydowanie o tym, co jest prawdziwe, a co niemożliwe i starają się nie dopuścić do utraty swojej pozycji. Duża jednak ich część służy celom wojskowym, albo komercyjnym.

Nasza wiedza o świecie oparta jest na naszych zmysłach, fakty są jednak takie, że rzeczywistość jest w dużej części tworem naszych pomysłów i oczekiwań, a to, co obserwujemy dookoła siebie nigdy nie jest obiektywne. Ponadto zmysły fizyczne człowieka pozwalają nam na postrzeganie jedynie 1% elektromagnetycznych wibracji nas otaczających. Postrzegamy to, co jako ludzie musimy postrzegać aby przeżyć. Zwierzęta mają zupełnie inną percepcję rzeczywistości, najprawdopodobniej również inaczej postrzegają czas. My sami modelujemy swoją rzeczywistość swoimi własnymi oczekiwaniami, a dodatkowo zauważamy jedynie mimimalny procent tego, co nas otacza.

POLA MORFOGENETYCZNE, REZONANS MORFICZNY ORAZ FORMATYWNA PRZYCZYNOWOŚĆ

(autor pojęć: Rupert Sheldrake, definicje - Wikipedia)

Pola morfogenetyczne – działające w kosmosie siły, które dają organizmom żywym określoną formę, pełniąc rolę dodatkowego czynnika genetycznego prócz DNA oraz wywierając wpływ na zachowanie organizmów żywych i ich interakcje z innymi organizmami żywymi - 'dusza natury', która jest twórczo aktywna poprzez rezonans morficzny.

Rezonans morficzny – jeśli jakaś krytyczna liczba osobników określonego gatunku nauczy się danego zachowania lub uzyska dane cechy organizmu, to automatycznie są one nabywane przez pozostałych osobników tegoż gatunku.

Formatywna przyczynowość – zdolność każdego organizmu do przekazywania potomkom i innym żywym organizmom pamięci o często powtarzających się zdarzeniach poprzez zapisanie ich w polu morfogenetycznym poprzez aktywny kontakt z ich polami.

Dowody:

 1. ocena prawidłowości zdań angielskich przez Afrykańczyków nie znających tego języka

 2. niemieckie dzieci prawidłowo rozpoznające prawidłowe sekwencje japońskich liter

 3. szczury poszukujące prawidłowego wyjścia ze zbiornika z wodą, do tego płynące bez bolesnego bodźca – eksperyment przeprowadzony w Anglii, którego wyniki 'znały' szczury w Australii.

Wniosek:

Informacje mogą być przekazywane niezależnie od odległości, bez utraty czasu, i mogą być potem odczytywane przez inne organizmy. Cząsteczki elementarne, takie jak fotony, muszą jedynie wejść ze soba w kontakt, żeby informacja mogła zostać przekazana.

Idea pól morficznych wydaje się uzasadniona w świetle tego, że kwanty nie mogą być precyzyjnie zlokalizowane oraz tego, że odseparowane od siebie cząsteczki tego samego systemu pozostają ze sobą w stałym kontakcie.

MODEL ANGIELSKI

Cząsteczki elementarne są częścią niewidzialnego pola, które je ze sobą łączy, a skoro wszystko jest połączone ze wszystkim, nie ma potrzeby przekazywanai informacji szybciej niż z prędkością światła, ponieważ ta informacja jest po prostu wszędzie dostępna.

NOSTRADAMUS

Czy jego przepowiednie to zakodowana historia z przyszłości, która została przesłana wstecz w czasie?

(numerologiczna interpretacja liter daje dokładne daty; ze zdumiewającą dokładnością, też datowaniem, opisywane są zjawiska, osoby, planety, wydarzenia, np. Neptun 291 lat przed jego odkryciem, zatonięcie Titanic'a, śmierć Henryka II, zniszczenie The World Trade Center, itd.).

Czy jesteśmy gotowi zaakceptować to, czego się boimy?

EKSPERYMENTY Z ROŚLINAMI (i inne)

(przeprowadzone przez Cleve Backster'a)

 1. Dracena reagująca na myśli właściciela o podlaniu lub spaleniu jej, a także wyczuwająca skalę zagrożenia: odróżniająca spontaniczne myśli od udawanych przygotowań.

 2. Filodentron reagujący na zabijanie krabów rzecznych we wrzątku (trzy różne rośliny w trzech różnych pokojach).

 3. Plemniki reagujące na obecność ich dawcy, ignorujące innych mężczyzn.

Wniosek:

Procesy przekazywania i odbierania informacji zachodzą pomiędzy wszystkimi formami życia, lecz chora lub umierająca tkanka nie jest zdolna do wysyłania sygnałów ostrzegawczych.

MATERIA ŻYJE

A. Wpływ Księżyca na płyny

B. Roztwór azotu reagujący na pory roku, fazy księżyca, równonoce itd. (eksperyment przeprowadzony przez Włocha Kolisko).

ZŁOTY ŚRODEK

Proporcja Fibonacciego – 1:1,1681, najbardziej harmonijna proporcja, która jest podstawą budowy wszystkich roślin, zwierząt i świata minerałow, na której opiera się cały świat naturalny i dlatego właśnie jest on taki piękny.

Być może jest to też dowód na 'Wspólną Duszę', 'Stwórcę'...

PLOTCHER – LEKARZ WODY

Plotcher stworzył system oczyszczania wody w dużych zbiornikach wodnych poprzez użycie rurek z piaskiem kwarcowym przesyconym tlenem oraz impregnowanym energią orgonitów (promiennik orgonitowy). W ten sposób udało mu się oczyścić wiele strumieni i jezior, do tego stopnia, że powracały tam pstrągi. Mimo, że jego sposób działał, nie można go udowodnić naukowo. Pomimo tego zostało udowodnione, że prawie wszystkie choroby organizmów żywych spowodowane są nadmierym ich zakwaszeniem związanym z brakiem tlenu.

FOTOGRAFIA SATELITARNA Z EGIPTU, KTÓRA MA PONAD 1000 LAT

Opisane przez Ericha von Daeniken'a, odnalezione w 18 wieku w Istanbule mapy admirała tureckiego PIRI REIS, które przedstawiają tak dokładnie obszar Morza Śródziemnego, że współcześni badacze porównują je do zrobionych z dużej wysokości zdjęć satelitarnych. Pokazują obszary, które zostały odkryte dopiero w latach 50-tych dwudziestego wieku, a ponadto mają zniekształcenia typowe dla fotografii robionych z dużych wysokości.

ZMIANY PARADYGMATÓW W NAUCE

Życie po śmierci opisywane przez dr. Elisabeth Kuebler-Ross, Dr Raymond'a Moody, Dannion'a Brinkley and Paul'a Perry.

KONIEC MYŚLENIA REDUKCJONISTYCZNEGO

Proces redukcjonistyczny pozwala na dokonywanie analizy działania złożonych systemów na podstawie analizy ich mniejszych części składowych i sumowaniem tego funkcjonowania. Przykładem jest medycyna akademicka, która dzieli ciało ludzkie na mniejsze części i leczy pojedyncze organy, często powodując szkody w całym ustroju.

Jednakowoż teoria względności Einstein'a oraz teoria kwantowa Bohr'a wskazują na to, że nie tylko mniejsze części mają wpływ na działanie całości, lecz również całość ma wpływ na działanie swoich mniejszych części składowych.

NOWA MEDYCYNA

OPIERA SIĘ NA ZAŁOŻENIU, ŻE MATERIA SKŁADA SIĘ Z 'NIE-MATERII'

Efekt placebo przy przyjmowaniu leków, a także przy tzw. 'operacjach placebo', przynoszących takie same efekty redukcji bólu wskazują na to, że umysł ludzki ma ogromną siłę, której może używać do inicjowania procesów zdrowienia i pokonywania chorób. Placebo może również powodować stany chorobowe (nazywa się to efektem nocebo)!

Techniki wizualizacji są używane do zwalczania stanów chorobowych w klinice Carl'a Simonton'a w Kalifornii, a psycholog Jeanne Achtenberg przeprowadziła eksperymenty, z których wynika, że wizualizacja ma wpływ na ilość i typ białych komórek krwi w ciele ludzkim.

Ciała żołnierzy mylnie informowanych o dystansach, które mieli przejść reagowały nie na faktycznie przebyty dystans, ale na dystans, który myśleli, że przebyli.

Rosyjskie szkolenie sportowców opiera się na wysoce wysublimowanych technikach wizualizacji (nagrania holograficzne) połączonych z treningiem fizycznym, gdzie największe sukcesy uzyskują osoby spędzające 75% ich ogólnego czasu treningu na wizualizacji, a 25% na ćwiczeniach fizycznych uzyskują najlepsze rezultaty, za nimi plasują się osoby spędzające 50 na 50% czasu na wizualizacji i ćwiczeniach fizycznych, potem osoby spędzające 25% ogólnego czasu treningów na wizualizacji,a 100% treningów na ćwiczeniach fizycznych, a na końcu plasują się osoby poświęcające 100% czasu wyłącznie na ćwiczenia fizyczne (Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid).

W zespole mnogiej osobowości symptomy chorobowe ustępują i pojawiają się wraz ze zmianami osobowości w ciele człowieka, np. alergie, ugryzienia os, itd.

Wniosek:

Więc może ciało ludzkie jest jednak kontrolowane przez ducha?

CO TO JEST RADIONIKA?

Jest to ogólne określenie na przekazywanie informacji do diagnozy i leczenia organizmów żywych w sposób niematerialny, duchowy. Jej podstawowym założeniem jest to, że materia składa się nie tylko z materii, ale także z czynnika duchowego, wyrażającego się jako wibracja.

Albo innymi słowami: jest to system diagnozowania i leczenia na odległość, który wykorzystuje zdolności ludzkiego 'pozazmysłowego' postrzegania w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami, które pomagają terapeutom zdeterminować najbardziej podstawową przyczynę schorzeń w żywym organizmie i ją wyeliminować. Intelekt działa w pewnych granicach nie będących barierami dla intuicji, wiedzy intuicyjnej i wyższych możliwości duchowych (które rozwijane nie znają żadnych granic).

Radionika jest poza zasięgiem jakiejkolwiek innej formy leczenia, jako że:

 • nie wywołuje żadnych gwałtownych reakcji w ciele,

 • nie wywołuje żadnych szkodliwych efektów ubocznych związanych z wprowadzaniem do ciała substancji chemicznych,

 • osoba praktykująca radionikę, przez kontrolowane użycie umysłu, ma dostęp do poziomów i obszarów informacji na temat zdrowia pacjenta, które są poza zasięgiem zmysłów fizycznych, ale które mogą skrywać głęboko zakorzenione patologiczne wzorce chorobowe.

W tworzeniu leków homeopatycznych 'potencjonowanie' oznacza 'rozcieńczanie'. W procesie potencjonowania ulega wzmocnieniu bodziec, który powoduję daną wibrację chorobową. Powyżej poziomu potencji '23', w lekach homeopatycznych nie ma już żadnej cząsteczki początkowej substancji w przygotowanym roztworze, a jednak leki homeopatyczne są skuteczne. Wynika z tego, że nie jest potrzebna fizyczna obecność czynnika chorobotwórczego, żeby działał on na ciało fizyczne.

Jeżeli uzna się za fakt niemożliwość lokalizacji cząsteczek elementarnych, które mimo że rozdzielone w przestrzeni pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wtedy idea Pól Morficznych staje się oczywista, a 'wolną wolę' cząsteczek mikrokosmosu można porównać ze świadomością.

Urządzenie radioniczne wykorzystuje w swoim działaniu zasadę, że w procesie radionicznej diagnozy i leczenia nie jest potrzebna żadna oryginalna substancja lecząca, ponieważ urządzenie potrafi samo wytworzyć wzorzec wibracyjny tej substancji, poprzez połączenie się z jej Polem Morficznym (generującym), a potem przesyłać ten wzorzec do wybranego obiektu docelowego.

Zasada leczenia na odległość opiera się na fakcie, że można przekazywać na dowolne odległości nie tylko myśli i obrazy, ale także 'efekty lecznicze'. Dowodem na to są modlitwy za chorych, które powodują ich uzdrowienie (informacje, które docierają do naszej świadomości i manifestują się w świecie materii, chociaż leżą poza sferą postrzegania zmysłowego).

Zasady, na których opiera się radionika:

1. Duch tworzy materię

2. Cząsteczki materii mają nietypowe właściwości

 • ogromna zdolność do przechowywania informacji

 • niezależność od czasu i przestrzeni

 • porozumiewanie się na duże dystanse

 • możliwość przekazywania sobie 'doświadczeń' i 'informacji' , która powoduję, że zwiększa się ich stan uporządkowania wewnętrznego (MIŁOŚĆ)

 • w trakcie przekazywania 'doświadczeń' i 'informacji' nie następuje przekazanie niczego materialnego, jest to wymiana typu duchowego (jeżeli zdefiniujemy informację jako produkt duchowy)

Radionika i telepatia są zjawiskami morficznymi (łączeniem się z polami morficznymi generującymi rzeczy i wydarzenia).

Radionika w terapii pozwala zarówno na przekazywanie informacji do medium podawanego pacjentowi, np. globulek cukrowych, wody z alkoholem, ale również wprost do pacjenta, dokładnie tak jak dzieje się to w praktykach szamanistycznych, także VOODOO używanym dla dobra pacjenta, gdzie laleczka zawierająca komórki z ciała osoby docelowej ułatwia przesyłanie jej informacji, jako że kod genetyczny jest dokładnie taki sam w każdej komórce ciała. Według zasady niemożliwości dokładnej lokalizacji cząsteczek elementarnych i ich nierozłączności, wszystkie systemy, które kiedykolwiek były częścią większej całości w niewytłumaczalny sposób zawsze pozostają połączone, bez względu na dystans je dzielący.

RADIONIKA I ELEKTROMAGNETYZM

Radionika opiera się na koncepcji, że każda osoba i każda istota żyjąca jest zanurzona w i kontrolowana przez złożone pole elektromagnetyczne, które otacza całą planetę i jest pod wpływem oraz kontrolą jeszcze bardziej subtelengo 'Pola Życia,' którego jeszcze nie możemy opisać żadnymi dostępnymi nam metodami, jednakowoż możemy je obserwować. Ma ono następujące cechy:

 • jest połączone z materią tworzącą wszystkie żywe organizmy i wywiera na nie wpływ,

 • łączy ze sobą indywidualne 'pola życiowe' każdego organizmu,

 • 'pole życiowe' jednostkowego organizmu zawiera wszystkie informacje o tym organizmie: fizyczne, biologiczne, psychologiczne oraz mentalne,

 • jednostkowe 'pole życiowe' jest połączone z każdą częścia ciała fizycznego i ma holograficzną naturę, co oznacza, że każda kropla krwi i komórka ciała organizmu żywego przenosci informację o całym jego polu życiowym.

 • poprzez koncentrację myśli, woli i uwagi, każdy żywy organizm może nawiązać połączenie ze swoim polem życiowym i wygenerować charakterystyczny dla siebie wzór energetyczny,

 • informacje dotyczące każdego dowolnego pola życiowego na całej planecie są w dowolny sposób dostępne z dowolnego miejsca, jako że pola życiowe są holograficznie połączone z 'polem życiowym' naszej planety,

 • informacje o indywidualnych polach życiowych są dostępne poprzez duchowe tworzenie niezbędnych połączeń energetycznych opartych na energii myśli i świadomości układających się w charakterystyczne dla każdego organizmu żywego wzorce,

 • holograficzne pole Wszechświata składa się z hierarchicznej struktury indywidualnych pól życiowych, a każde indywidualne pole życiowe jest reprezentacją kompleksowych i dynamicznych procesów energetyczych,

 • indywidualne pola życiowe pozostają ze sobą w kompleksowej współzależności regulującej zmiany ich rezonansu poprzez jakość nawiązywanych przez nie wzajemnych relacji.

'PIANA KWANTOWA', 'MORZE BĄBELKÓW'

(Wheeler, Bischof, Sir James Jeans)

Na poziomie piany kwantowej nie istnieją trzy wymiary przestrzeni. Bąbelki, które pojawiają się na bardzo krótki czas są zmianami jakości kwantowych, a pola i cząsteczki są próbkami wibracji, falami energii w morzu bąbelków. Zmiany wartości kwantowych są tak duże, że czas i przestrzeń zostają wyeliminowane, jako, że wciąż tworzą się nowe i znikają stare połączenia pomiędzy różnymi rejonami przestrzeni – także tymi, które są bardzo od siebie oddalone. Tworzą się tak zwane 'tunele robaków', które tworzą system nieustannie zmieniających się połączeń pomiędzy bąbelkami w pianie kwantowej przestrzeni ponadwymiarowej i pozwalają na przesyłanie sygnałów informacyjnych z prędkością większą niż prędkość światła. Działają one jak impulsy nerwowe w wielkim kosmicznym umyśle, a Wszechświat na poziomie ponad-przestrzeni wydaje się być pojedynczą, ogromną myślą.

'UKRYTY PORZĄDEK' I TEORIA HOLOGRAFICZNA

(David Bohm)

W naszej rzeczywistości istnieją dwa osobne wymiary:

 1. Porządek jawny – obserwowalny normalną percepcją zmysłową i mierzalny instrumentami fizyki klasycznej, gdzie świat wydaje się być zbudowany z niezależnych od siebie jednostek, współzależnych od siebie w różnych punktach przestrzeni, ale w swej esencji od siebie niezależnych.

 2. Porządek niejawny (ukryty) – eter kwantowy zlokalizowany poza czasem i przestrzenią. W tym wymiarze wszystko jest zawarte we wszystkim innym i jest to przestrzeń holograficzna, będąca początkiem i matrycą wszystkich obiektów materialnych. W tym wymiarze pozostają wszystkie obiekty porządku jawnego zanim pojawią się w świecie materialnym, jako 'odnóżki' albo oparte na ukrytym modelu 'oryginalne' odzwierciedlenia. Ten wymiar jest typu pola morfogenetycznego, które porządkuje materię i pola materii w sposób charakterystyczny dla jej poszczególnych elementów, np. 'psa', 'bakterii', 'drzewa', itd.

W wymiarze porządku niejawnego funkcjonują 'pola kierujące', które wykrywają wibracje zdarzeń kwantowych zanim się one wydarzą i nadają im właściwy kierunek i kształt w trakcie ich manifestowania się w wymiarze materialnym. Wszystkie te procesy działają zarówno w stosunku do ciał fizycznych, jak i do wytworów naszych myśli, uczuć i wyobraźni.

Z tej perspektywy zarówno materia, jak i świadomość wydają się górować jak osobne wzniesienia nad poziomem wody, jednakowoż oba fenomeny są tego samego pochodzenia.

Wiodący fizycy naszych czasów zgadzają się z tym, że materia jest produktem dynamicznych procesów duchowych.

DOWODY NA TO, ŻE RADIONIKA DZIAŁA

 • efekt placebo,

 • elektromagnetyczna stymulacja roślin (truskawki, owies, nasiona przed kiełkowaniem, woda, itd.),

 • akustyczna stymulacja wzrotu roślin (Indie, Stany Zjednoczone, śpiew ptaków ważny dla dawnych kultur),

 • kontrola szkodników na uprawach bawełny poprzez naświetlanie zdjęć wibracjami negatywnymi dla gryzoni i innych szkodników (wzrost plonów),

 • żuki na polach kukurydzy (na fotografii odcięto kawałek pola),

 • Amerykański patent dla T. Galen Hieronymus'a za zarejestrowanie i pomiar promieniowania wydzielanego przez różne rodzaje materiałów,

 • eliminacja nawet podziemnych plazińców niszczących drzewa,

 • stymulacja wzrostu warzyw, np. kapusty, groszku, brokułów (tzw. 'czarne pudełka' – Wielka Brytania).

Wydaje się, że radionika jest brakującym duchowym składnikiem procesów diagnostyki i terapii, najprawdopodobniej bardziej skutecznym niż tradycyjne procesy, jako że ograniczonym jedynie przez niedoskonałości urządzeń radionicznych, nie mogących w pełni zinterpretować dostępnego potencjału informacyjnego.

Jedna rzecz jest natomiast pewna, że czynnik ludzki odgrywa ogromną rolę w procesie radionicznym, że ma znaczenie to, kto operuje urządzeniem, a dwie różne osoby mogą uzyskiwać dwa różne rezultaty z użyciem tego samego urządzenia. Niektórzy ludzie nie będą mogli w ogóle posługiwać się takimi urządzeniami.

Radionika jest połączeniem procesów elektronicznych i umiejętności ludzkiej świadomości.

CZY DUCH JEST PONAD MATERIĄ?

Test z Tablicą Galtona na Uniwersytecie w Princeton (Jahn and Dunne)

Jest to test binarny, w którym są możliwe dwa rezultaty a normalny rozkład statystyczny wyników ma kształt tzw. 'Krzywej Gauss'a'.

Kształt dystrybucji wyników zmienia się znacznie po poproszeniu grupy badanych, aby starali się wywrzeć mentalny wpływ na kierunek spadania kul (wskazany kierunek). Zjawisko to miało miejsce nawet wtedy, kiedy dystans między osobami wywierającymi wpływ, a tablicą był bardzo duży.

Takie zachowanie jest analogiczne z zachowaniem fotonów, które pozostają w stałym kontakcie niezależnie od dzielącego je dystansu, a dodatkowo dystans nie wpływa na jakość ich kontaktu.

Osoby starające się wywrzeć wpływ na kierunkek opadania kul miały charakterystyczne dla siebie wzory energetyczne, także w próbach pustych, a kule reagowały nie tylko na to, kto wywierał na nie wpływ, ale także na to, kto obsługiwał maszyny.

Wnioski:

Umysł ludzki potrafi wywierać wpływ na materię i może to robić bezpośrednio, jak w przypadku wywierania wpływu na Tablicę Galtonowską, jak i pośrednio, np. w przypadku generatora wydarzeń losowych podłączonego do komputera, kiedy także osoba, która koordynowała eksperyment wywierała wpływ na przebieg próby i jej wyniki (wyniki wykazywały nie tylko statystyczne odchylenia związane z wzorcem osobowym osób wywierających wpływ, ale także odchylenia związane z tym, kto nadzorował komputer w czasie przeprowadzania testów: wywierano wpływ na komputerowy wybór kierunku '+' lub '-', podczas gdy linia kontrolna pozostawała w centralnym punkcie wykresu).

To Dusza/Duchowość ludzka była czynnikiem, który zmieniał wyniki testu w porównianiu do wyników prób kontrolnych.

PETER VON BUENGNER

Stworzył komputerową wersję Tablicy Galtona, żeby sprawdzić, czy ludzki umysł może wywierać wpływ na materię w formie komputera. Okazało się, że po pierwsze komputer musi spełniać pewne wymagania techniczne, a po drugie niezbędna jest 'dioda z białym szumem', która była używana w czasie eksperymentów Princeton, ponieważ to ona potrafi wywrzeć taki wpływ na zdarzenia losowe, że przestają być zdarzeniami losowymi, a stają się zależne od woli osoby, która je mentalnie 'kontroluje'.

Kolejne wnioski są takie, że urządzenia radioniczne posiadają dwie kluczowe cechy:

 1. nie są w stanie wywrzeć wpływu na każdą decyzję (dopiero po kilkunastu tysiącach prób wywarcia wpływu na wynik testu uzyskiwano statystycznie znaczący wynik różniący się od wyniku testu kontrolnego),

 2. są w stanie wygenerować charakterystyczną dla każdej osoby linię bazową, wtedy kiedy nie myśli ona o niczym, a jest jedynie podłączona do generatora. Generator jest więc w stanie odróżnić kto jest do niego podłączony i reaguje na obecność ludzi.

Na tych trzech wnioskach opiera się koncepcja urządzeń radionicznych Peter'a von Buengner'a, który dodatkowo do wyboru '+' i '-' wprowadził do urządzenia radionicznego możliwość dobierania wibracji z dowolnej liczby opcji w taki sposób, żeby była ona najbardziej charakterystyczna i odpowiednia do osoby zaangażowanej w odbieranie wibracji.

Urządzenia radioniczne Peter'a von Buengner'a pozwalają na wywieranie wpływu na materię w dowolnej formie poprzez impregnowanie jej 'matrycą nicości', a opierają się na zasadzie, że zamiast jednego długiego sygnału radionicznego, zabierającego jednorazowo dużo czasu, są programowane tak, żeby powtarzać wielokrotnie w ciągu doby krótsze sygnały leczące i móc to robić dla wielu pacjentów równocześnie. Tę możliwość posiadają dzięki połączeniu ich z komputerem i zachowaniu zdjęć każdego pacjenta w osobnym pliku w pamięci komputerowej.

W zależności od diagnozy dokonanej dla każdego pacjenta, zostaje dla niego ustalony indywidualny program terapii stworzony z dużej liczby rezonujących z tym pacjentem informacji, który początkowo koresponduje z indywidualnymi symptomami chorobowymi i homeopatyczną konstytucją pacjenta, a który potem jest dobierany w taki sposób, by utrzywać go w stanie równowagi zdrowia pomimo wystawiania na kolejne czynniki chorobotwórcze.

Dla każdego pacjenta tworzony jest plik leczący, wybrane są leczące wibracje, ustalona zostaje długość trwania leczenia i częstotliwość i długość nadawania sygnału, a komputer wysyła wibracje do zdjęcia zachowanego w pliku pacjenta zgodnie z ustalonym programem leczenia.

Terapeuta inicjuje i nadzoruje proces radionicznej diagnozy i leczenia oraz go nadzoruje, a komputer koordynuje proces wysyłania wibracji.

HISTORIA URZĄDZEŃ RADIONICZNYCH

Dr. Albert Abrams – w końcu XIX wieku, odkrył, że

 • istnieje połączenie pomiędzy magnetyczym polem ziemi i elektromagnetycznym polem człowieka,

 • osoby dotknięte chorobą emitują fale, które są odczytywane przez zdrowych ludzi i które na nich wywierają wpływ,

 • 'elektroniczne reakcje' w niektórych częściach ciała mogą być powiązane z konkretnymi chorobami,

 • promieniowanie emitowane przez chore tkanki może być transmitowane przez kable, tak jak eklektryczność (stworzył maszynę o nazwie REFLEKSOFON, która umiała odróżniać między wibracjami chorych tkanek),

 • krew osoby zarażonej malarią i chinina generowały ten sam dźwięk na refleksofonie, a jak się te dwie rzeczy połączyło razem, dźwięk emitowany przez refleksofon był charakterystyczne dla zdrowej tkanki: jasny i czysty zamiast przytłumionego.

Na tej podstawie wysunął hipotezę, że wibracje chininy likwidowały wibracje cząsteczek malarii poprzez jakiś rodzaj interferencji oraz zbudował OSCILLOCLAST, którym leczył różne schorzenia. Był on nazywany potocznie 'Pudełkiem Abrams'a'.

TERMOGRAFIA REGULACYJNA WG. PROFESORA ROST'A

Regulacja kontra rezultaty w diagnostyce

W ortodoksyjnej diagnostyce lekarskiej rezultatem diagnozy jest odkrycie procesów chorobowych, które już się wydarzyły w ciele ludzkim, ale są w niej następujące wyjątki, kiedy wnioskuje się co się wydarzy w przyszłości na podstawie procesów obecnie zachodzących w organizmie:

 1. trzustka – objawowo wykryty nowotwór złośliwy równa się wyrokowi śmierci, dlatego przeprowadza się badania krwi zanim dojdzie do rozwoju nowotworu, a diagnostyka regulacyjna pozwala na kontrolowanie działania narządu poprzez zmianę stylu życia.

 2. kardiologia – badania wysiłkowe ECG oraz badanie ciśnienia i tętna w różnych pozycjach ciała, które pozwalają na uzyskanie większej ilości danych od zwykłej oceny testów pasywnych.

Medycyna akademicka używa tych zorientowanych na przyszłość metod diagnostyki niesłychanie rzadko i tylko w odniesieniu do działania bodźców na pojedynczy organ.

Profesor Roth – diagnozował różne narządy ciała poprzez stymulowanie jedynie jednego z nich w procesie termografii regulacyjnej. Odbywało się to w następujący sposób:

Mierzono temperatujrę ciała pacjenta w wybranych punktach na powierzchni skóry

 1. zaraz po zdjęciu ubrań,

 2. po dziesięciu minutach po zdjęciu ubrań i pozostawieniu pacjenta w pokoju o temperaturze około 21 stopni Celsjusza.

Założenie prof. Roth'a było takie, że problemy z krążeniem zawsze poprzedzają chorobę i możliwe jest zdiagnozowanie przyszłych problemów zdrowotnych na podstawie zmian temperatury na powierzchni ciała w stosunku do normalnej temperatury w tych punktach w zdrowym ciele ludzkim. W celu dokonania dokładnej diagnozy niezbędna była znajomość topograficzna obszarów skóry z odpowiadającymi im organami ciała.

W ciele ludzkim temperatura ok 37 stopni jest jedynie w korpusie ciała i w głowie, kończyny są zimniejsze.

Jest to metoda używana w onkologii.

NAZWISKA I PUBLIKACJE CYTOWANE W 'PHYSICS AND DREAMTIME'

(niektóre publikacje to artykuły w większych kolekcjach; dokładne informacje bibliograficzne są w książce Pana von Buengner'a zamieszczone jako stopki w głownym tekście)

 • Bishof, Marco: 'Electronic Magic', 'Biophotons – the Light in our Cells'

 • Charon, Jean, E.: 'The Spirit of Matter'

 • Chopra, Deepak, dr. : 'Dein Heilgeheimnis'

 • DeMeo, James: 'The Orgon Accumulator'

 • Harmann, Willis: 'Conscioussness in Transition'

 • Heim, Burhard: 'Documentation of Particular Therapy Facilities'

 • Jahn, Robert G.; Dunne, B., J.: 'Margins of Reality'

 • Kerner, Dagny i Imre: 'The Call of the Rose'

 • Kuebler-Ross, dr: 'On Life After Death'

 • Laszlo, Ervin: 'Cosmic Creativity'

 • Nolan, Ray: 'The Nostradamus Testament'

 • Planck, Max

 • Reich, Wilhelm: 'The Bion Experiments'

 • Schmieke, Marcus: 'Das Lebesfeld'

 • Sheldrake, Rupert: 'Seven Experiments that could Change the World'

 • Talbot, Michael: 'The Holographic Universe'

 • Tansley, David V.: 'Radionics, Energetic Diagnosis and Treatment'

 • Tompkins, Peter; Bird, Christopher: 'The Secret Life of Plants'

 • Uhlenbeck and Goldsmith

 • Welte, Karsten: 'Talking to Rupert Sheldrake'

 • Wheeler, John Archibald

 • Whitmont, Edward: 'Psyche and Substance'

    

 

Beata Dróżdż

Zdrowie w sposób INTEGRALNY charakteryzuje się idealną równowagą pomiędzy UMYSŁEM a CIAŁEM. Szukam pełnego i zdrowego życia jako inspiracji i osobistego celu. Bioenergoterapeuta , Mistrz Reiki i Naturopata. Możesz śledzić mnie na stronie internetowej: https://shanti-quantec.pl/ Lub skontaktować się ze mną przez WhatsApp +48 537222177 - e-mail:terapie.shanti@interia.pl

Najnowsze wpisy

Naturopatia a Ajurweda

Naturopatia a Ajurweda

Naturopata propaguje Zdrowy Styl Życia, wykorzystuje Wiedzę z zakresu naturoterapii, dietetyki, suplementacji, ajurwedy, fizyki kwantowej, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii celem przywrócenia Homeostazy Organizmu.

Jak działa QUANTEC?

Jak działa QUANTEC?

Na pytanie, jak działa QUANTEC, możemy odpowiedzieć tylko wtedy, gdy pozwolisz nam przedstawić najnowsze informacje na temat fizyki kwantowej za pomocą kilku krótkich filmów.

TERAPIE KWANTOWE

koń

Zabiegi medyczne Quantec

Chociaż ponad 90% naszych klientów to terapeuci, trenerzy życia i energetycy, ze względów prawnych nie wolno nam udzielać jakichkolwiek informacji w tym obszarze zastosowania. Wyraźnie zaznaczamy również, że aktywna zasada, z którą pracuje QUANTEC, nie jest naukowo rozpoznana.

Możemy jednak zwrócić uwagę, że Szpital Uniwersytecki we Fryburgu uznał QUANTEC za wart badań z jego kwantowo-fizyczną zasadą działania i że zostaliśmy nagrodzeni złotym medalem w Rosji jako najlepsze urządzenie do opieki zdrowotnej:

Badanie we Freiburgu stwierdza m.in.:

„Analizy te ujawniły znaczną poprawę stanu ogólnego (t(9) = 3,28; p = 0,005), co odpowiadało średnio poprawie ze stanu gorszego do dobrego. Jeśli chodzi o różne cechy nastroju, uczestnicy zgłaszali, że są mniej nerwowi (t(9) = -1,96; p = 0,04), mają więcej energii (t(9) = 2,28; p = 0,024) i są mniej wyczerpani (t( 9) = 3,25; p = 0,005). Grupa ta zgłosiła również spełnienie życzeń, które średnio było przynajmniej w pewnym stopniu spełnione (obszar fizyczny: (t(9) = 2,88, p = 0,009); obszar psychiczny (t(9) = 3,86, p = 0,002); powierzchnia : (t(9) = 4,07, p = 0,002);Powierzchnia zawodowa: (t(9) = 3,0, p = 0,008).

szpital uniwersytecki we Fryburgu
złoty-medal-dla-quantec

ZŁOTY MEDAL DLA QUANTEC

W Rosji badania PSI i badania podświadomości odgrywają znacznie większą rolę niż tutaj, na Zachodzie. Tym bardziej zdumiewające jest to, że jako firma niemiecka byliśmy w stanie wystąpić przeciwko lokalnym uczestnikom w Rosji i na Ukrainie.

Skład organu, który przyznał tę nagrodę, brzmi jak who's who rosyjskich i ukraińskich uniwersytetów i akademii:

 

 • Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
 • Akademia Nauk Noosferycznych i Edukacji
 • Instytut Innowacyjnych Technologii i Nowej Edukacji, Kijów
 • Charkowski Uniwersytet Narodowy „Karasina”, Ukraina
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny „Skoworoduj”
 • Akademia Edukacyjna Republiki Kazachstanu „Altujnsarina”
 • Akademia Nauk Krymu
 • Instytut Myślenia Holistycznego, Odessa
 • Dom Wernadskiego, Charków
 • Centrum Rozwoju Intelektualnego „EIDOS”, Sewastopol
 • Międzynarodowy Fundusz na rzecz Pokoju

 

Nagroda została przyznana w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt na rzecz promocji zdrowia”.

Stań się młody i zdrowy

BIONIK PRO to moduł naszego oprogramowania QUANTEC, który sprawia, że ​​zdumiewające wyniki badań nad starzeniem się są ogólnie zrozumiałe i mają indywidualne zastosowanie.

Właściwie wdrożone skutkuje to nie tylko znacznym wydłużeniem życia , ale także znaczną poprawą jakości życia .

Te ostatnie nie tylko dzięki lepszemu zdrowiu dzięki działaniu profilaktycznemu, ale także dzięki pozytywnemu wpływowi na istniejące schorzenia . ( Ciekawe przykłady )

mitochondria


Klucz

Po dokonaniu oceny niezliczonych badań i metabadań na temat starzenia się i badań nad zdrowiem, wyraźnie wyłania się interfejs, który zawiera klucz do zdrowego starzenia się:

To elektrownie - dostawcy energii dla naszych komórek - mitochondria.

WSZYSTKIE choroby zaburzają funkcjonowanie tych elektrowni lub powstają przede wszystkim w wyniku ich upośledzenia.

Dowiedz się więcej >>> (strona budowy: treść wkrótce)

 

Baza danych „BIONIK PRO”

Dostępna jest już baza danych dla QUANTEC PRO, w której podsumowaliśmy aktualne wyniki badań na temat okoliczności, które mogą pozwolić na zdrowe i sprawne starzenie się lub które mogą również pomóc w korzystnym wpłynięciu na przebieg choroby.

Quantec