MENU
Jesteś tutaj: Sklep Leczenie Żywieniem

Leczenie Żywieniem

Starając się naśladować innych, gubimy własne szczęście. Żyjemy wbrew sobie, często przeciwstawiając się własnej naturze. Stajemy się coraz słabsi, mniej odporni, w efekcie chorujemy. Bo choroba to właśnie zaburzenie równowagi.

Cały wszechświat, a w nim także człowiek, jest energią - to podstawowe założenie sztuki ajurwedy. Stworzeni jesteśmy z cząsteczek energii, właściwie zaś ze swoistej mieszanki jej trzech podstawowych rodzajów: pitha, vatha i kapha. Zdrowie to nic innego jak właściwa nam, niepowtarzalna równowaga tych trzech rodzajów.

Każdy ma własny, indywidualny model energetyczny. Praktycy ajurwedy nazywają to konstytucją - im jest silniejsza i stabilniejsza, tym jesteśmy odporniejsi na choroby. Od niej też zależy nasz temperament, potrzeby, zdolności, siła fizyczna i psychiczna, a także podatność na określone zachorowania.

Nie ma dwóch identycznych układów energii, tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Można jedynie mówić o pewnych typach. W zależności od tego, który rodzaj energii przeważa, będzie to typ vatha, pitha lub kapha.

Każdego dnia rozmawiaj ze swoim ciałem

Równowaga w ajurwedzie dotyczy wszystkich aspektów życia: ciała, ducha, umysłu. Nie jest bowiem możliwe prawdziwe zdrowie ciała, jeśli choruje umysł. Podobnie nie jest możliwy spokój umysłu, gdy niedomaga ciało. Współczesna zachodnia medycyna dopiero teraz odkrywa, jak duży wpływ na zdrowie i życie ludzi ma ich stan psychiczny, nastawienie do otoczenia, a nawet myśli. Mędrcy ajurwedy wiedzieli to już tysiące lat temu. Twierdzili, że kondycja umysłu i kondycja ciała są ściśle powiązane. Z jednej strony umysł jest odpowiedzialny za zaburzenia naturalnej równowagi i to dzięki niemu, jego aspiracjom fundujemy sobie choroby (np. żyjąc wbrew sobie i naturze). Ale z drugiej strony to od umysłu i świadomości zależy powodzenie w leczeniu, czyli przywracaniu równowagi ciała.

Ajurweda zwraca wielką uwagę na to, co jemy. Pożywienie traktuje jako jeden z głównych środków zapobiegania chorobom. Służy ono zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej, ale też leczy różne dolegliwości.

Kategorie:
Sortuj:
Na stronie: