MENU
Jesteś tutaj: Sklep Bio Foton

Bio Foton

Biofoton

Termin „biofoton” pochodzi od „bio” - biologiczny oraz „photon” - energia świetlna, cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych.
 
Biofotony oznaczają po prostu światło biologiczne lub emisję bardzo drobnego światła, które jest wykorzystywane przez wszystkie biologiczne formy życia do podtrzymywania życia.  Biofotony są naturalną formą promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez procesy biochemiczne zachodzące w organizmach.

Chociaż nauka o biofotonach postrzegana jest jako "nauka raczkująca", w wyniku tych szeroko zakrojonych badań pojawiły się znaczące odkrycia.  Do tej pory ustalono, że biofotony są "cichym językiem DNA".
DNA

DNA

Klasyczne wyjaśnienia genetyków, że segmenty DNA są transkrybowane na cząsteczki RNA, które następnie są tłumaczone na białka, nie posiadają konkretnego wyjaśnienia, w jaki sposób informacja genetyczna faktycznie przekłada się na funkcje biologiczne. Jedna sekwencja

DNA może kodować kilka różnych białek poprzez wiele miejsc splicingu (składania genów).

Geny i białka o podobnych sekwencjach mogą mieć zupełnie inne funkcje. Nie jest to w pełni wytłumaczone, dlaczego te struktury białkowe mogą się formować przez podstawowe sekwencje aminokwasów.

Wszystkie te informacje (i wiele innych) muszą pochodzić z innego źródła niż liniowa sekwencja zasad cząsteczki DNA. Dlatego mechaniczne wyjaśnienie interakcji molekularnych w komórkach jest niewystarczające.
 

Badania

Badania

Istnieje coraz więcej badań, które pokazują, że interakcje te mają w rzeczywistości charakter elektromagnetyczny. Każda cząsteczka może wysyłać unikalne pole elektromagnetyczne, które może wyczuwać pole komplementarnej cząsteczki.

Fale elektromagnetyczne

Cząsteczki wysyłają określone częstotliwości fal elektromagnetycznych, które pozwalają im "widzieć" i "słyszeć" siebie nawzajem na odległość. 

Fale optyczne

Widzą się nawzajem za pomocą fal optycznych - fotonów - i słyszą się nawzajem za pomocą fal akustycznych - fononów.

Umożliwia im to interakcję na odległość. Fotony i fonony są w stanie pobudzić cząsteczki na poziomie atomowym, co jest niezbędne do zajścia reakcji chemicznej.

Biofotony

Biofotony są obecne we wszystkich żywych formach, w mniejszym lub większym stopniu, i mogą być mierzone w jednostkach na sekundę na cm kwadratowy (u/sec/cm²). Biofotony przekazują impulsy elektromagnetyczne dla wszystkich funkcji wewnątrzkomórkowych i międzykomórkowych. 

Alexandra Gurwitsch (1874-1954), rosyjski biolog, jako pierwszy odkrył ultra-słabą emisję światła emitowaną przez żywe organizmy.  Jest twórcą teorii pól morfogenetycznych. Jednak spośród wszystkich naukowców prowadzących badania w dziedzinie biofotoniki, najbardziej znanym i dominującym jest niemiecki biofizyk Fritz-Albert Popp, który używa terminu "biofoton" w celu odróżnienia go od "bioluminescencji".

Według  Poppa, biofotony są prostymi kwantami, które są stale i nieprzerwanie emitowane przez wszystkie żywe organizmy.  Są one przedmiotem fizyki kwantowej i demonstrują uniwersalne zjawisko przypisywane wszystkim żywym organizmom. Według  Poppa, światło jest stale pochłaniane i oddawane przez cząsteczki DNA w jądrze każdej komórki. Te biofotony tworzą dynamiczną, spójną sieć światła.

Sieć światła

System, który może być odpowiedzialny za reakcje chemiczne w komórkach, komunikację komórkową w całym organizmie i ogólną regulację systemu biologicznego, w tym rozwój embrionalny do z góry określonej formy. 

Informacja energetyczna

Wszystkie komórki w naszym ciele mają receptory na błonie komórkowej, które są w stanie odczytywać różne częstotliwości energii zawartej w widmie elektromagnetycznym. Spektrum to obejmuje ultrafiolet, podczerwień i światło widzialne.

Lasery miękkie (niskopoziomowe) wytwarzają światło widzialne i podczerwone. Różne częstotliwości światła faktycznie przekazują informacje do komórek, informacje, które są rozumiane przez receptory na błonie komórkowej i na błonie mitochondrium komórki (silnik enzymatyczny komórki).

Ta energetyczna informacja ostatecznie dociera do DNA komórki, które bezpośrednio kontroluje jej funkcjonowanie.
Biofotony jak światło laserowe

Biofotony jak światło laserowe

Biofotony są bardzo podobne do światła laserowego, ponieważ są emitowane przez nasze komórki jako spójna, monochromatyczna, kierunkowa i wysoce zorganizowana energia świetlna (podobnie działają jak światła laserowe).

Coraz większa ilość naukowców zaczyna zauważać, że biofotony są emitowane z DNA komórek i są wykorzystywane przez nasze ciało do kierowania, organizowania i łączenia wszystkich procesów biologicznych.

Wśród najsłynniejszych naukowców mamy:

F.A. Popp, J.J. Chang, H. Frohlich, Q. Gu, Kih Li, B. Ruth, G. Becker, H.L. Konig, W. Peschka, Ewald Fisher, W. Nagl, H. Inaba, J. Slawinski, G. Cilento, R. Van Wijk, B. Chuirot, J. Fisch, R.P. Bajpai, L.V. Belousov, S. Cohen, H.H. Jung, K. Sup-Soh, M. Lipkind, V.L Voiekol, J. Slawinski, Y. Aoshima, Z. Michiniewicz, J. Swain, Yu. Yan, D. Schlesinger, A. Dolf, Z. Yan, A. Chotia, G.N. Lewis, Y. Oashima, L. Van Klitzing, Marco Bischof, G.J. Hyland, S. Suzuki, M. Kobayasi, M. Hiramatsu, E. Ciccolo, J. Benviste, L. Wolfgang i wielu innych.

Biofotony wpływają na stan organizmu

Te ultra-słabe fotony są emitowane w zakresie fal elektromagnetycznych, który obejmuje widzialne światło, ale również światło niewidzialne dla ludzkiego oka, takie jak podczerwień i ultrafiolet.

Biofotony są związane z aktywnością metaboliczną i stanem zdrowia organizmu. Istnieje hipoteza, że biofotony odgrywają ważną rolę w komunikacji międzykomórkowej i regulacji procesów biologicznych.

Biofotonika - szeroki zakres zastosowań

"Biofotonika" obejmuje już szeroki zakres zastosowań (np. podstawowe badania biologiczne, kontrolę jakości żywności, badania nad rakiem, farmakologię, profilaktykę zdrowotną, w tym liczenie biofotonów w całym ciele).

Techniki we wszystkich tych dziedzinach mogą zostać znacznie ulepszone w celu przekształcenia biofotoniki w jedno z najpotężniejszych nieinwazyjnych narzędzi do badania życia za pomocą światła.

Biofotonika w medycynie

Interesujące jest to, że nauka, w szczególności fizyka kwantowa, sugeruje, że nie tylko konsumujemy światło poprzez produkty fotosyntezy, ale że jesteśmy istotami stworzonymi ze światła. W zależności od naszych doświadczeń w ciągu dnia, możemy czuć, że tracimy lub zyskujemy energię.

Kiedy jesteśmy wyczerpani, możemy tracić naszą cenną energię fotoniczną. Wykrycie i scharakteryzowanie ludzkiej emisji biofotonowej doprowadziło do sugestii, że ma ona potencjalne przyszłe zastosowania w medycynie. Badania sugerują, że biofotony mogą zawierać informacje o stanie zdrowia organizmu i mogą być wykorzystywane do diagnozowania i monitorowania różnych chorób.
 
Teoria stojąca za terapią biofotonową opiera się na pracy dr Franza Morella i została rozszerzona o pracę lekarzy L.C. Vincenta i F.A. Poppa. Uważali oni, że światło może wpływać na oscylacje elektromagnetyczne lub fale ciała i regulować aktywność enzymów.

Wolne rodniki i biofotony?

Biofotony są przechowywane w organizmie i są wykorzystywane przez wszystkie organizmy biologiczne do komunikacji na poziomie komórkowym. Te biofotony mogą być spójne - gdy organizm jest zdrowy i w równowadze - lub niespójne w wyniku uszkodzenia DNA przez wolne rodniki. Jest to powód, dla którego ważne jest współdziałanie przeciwutleniaczy i biofotonów. Uszkodzone DNA nie jest w stanie zatrzymać biofotonów, co skutkuje 10-20-krotnie zwiększonym uwalnianiem biofotonów z organizmu.

Gdy biofotony są uwalniane, następuje mierzalny wzrost ilości wolnych rodników - prawdopodobnie w wyniku uszkodzenia DNA. Stwierdzono, że przeciwutleniacze obniżają emisję reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species - ROS) lub wolnych rodników, co sugeruje, że może to naprawić DNA, a tym samym zmniejszyć uwalnianie cząstek światła (biofotonów) z DNA. Jest to powód, dla którego przeciwutleniacze i biofotony oddziałują ze sobą.

Sygnały biofotonowe

Sygnały biofotonowe kierowane przez DNA przepływają przez ciało z zadziwiającą prędkością, kodując i przesyłając informacje. Z perspektywy naturopatycznej można uzyskać głęboki wgląd w naturę choroby i zdolność do wywoływania samoleczenia i regeneracji w przypadkach opornych na leczenie.

Emisja biofotonów będzie różnić  się w zależności od stanu funkcjonalnego organizmu. Jeśli choroba, taka jak rak, wpływa na niektóre komórki, będą one emitować inną sygnaturę fotoniczną niż zdrowe komórki tego samego typu. Na przykład, komórki nowotworowe i zdrowe komórki tego samego typu mogą być rozróżniane na podstawie typowych różnic w emisji biofotonów. W ten sposób, biofotony mogą być nieinwazyjnym narzędziem do oceny stanu zdrowia lub witalności.
 

Terapia biofotonowa polega na zastosowaniu światła na określone obszary skóry w celach leczniczych. Gdy światło lub fotony bombardują skórę, nasze tkanki przekształcają je w energię elektryczną, która jest przekazywana do mózgu przez nasz układ nerwowy. Stymulując określone obszary ciała określonymi ilościami światła, terapia biofotonowa może pomóc zmniejszyć ból, a nawet wspomóc proces gojenia.

Celem terapii jest poprawa zdrowia i stworzenie poczucia dobrostanu. Aby to osiągnąć, musi nastąpić zmiana, co oznacza detoksykację i uporządkowanie komórek.

Terapia biofotonowa

Terapia biofotonowa

Energia jest niezbędna do istnienia każdej formy życia. Kiedy energia ta zostaje zakłócona, może to mieć wpływ na wiele funkcji organizmu. Dzięki zastosowaniu terapii biofotonowej energia ta może zostać przywrócona do równowagi i wzmocniona, łagodząc w ten sposób i poprawiając wiele schorzeń. Ponieważ ciało i umysł są połączone przez tę energię, nie tylko można uzyskać zadowalającą poprawę fizyczną, ale terapia ta może również pomóc w osiągnięciu większej równowagi psychicznej.
 
Nasze ciała są nie tylko chemiczne, ale także elektromagnetyczne. A jeśli zwiększy się pole energii elektromagnetycznej (inaczej zwaną „chi” lub „praną”) poprzez zwiększenie aktywności biofotonów, można zachęcić ciało do samoleczenia.
 
Łatwo więc zrozumieć, że im bardziej zwiększymy potencjał biofotonów, przede wszystkim pod względem jakości, tym więcej będzie zdrowia i promiennego życia - w roślinach, zwierzętach i gatunku ludzkim.

Biofotonika w technologii żywności

Biofotonika w technologii żywności

Światło jest energią, a energia jest informacją, więc gdy komórki są w stanie otrzymywać lepsze informacje, działają lepiej.

Ponieważ każda część naszego ciała składa się z komórek, a energia świetlna działa na poziomie komórkowym, energia ta może wpływać na każdą część i układ w naszym ciele.

Niedobór biofotonów, który może wynikać z wpływu środowiska, promieniowania radiowego, stresu i wielu innych czynników, może bezpośrednio powodować niedobór informacji i skutkować błędami w komunikacji komórkowej.

Wzrost zapotrzebowania na produkty spożywcze

Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności, zapotrzebowanie na produkty spożywcze i przemysł rośnie. Ze względu na duży wzrost zapotrzebowania, rośnie również liczba różnego rodzaju oszustw związanych z żywnością. Tradycyjne metody (takie jak spektrometria masowa, chromatografia, elektroforeza, enzymatyczny test immunosorpcyjny i reakcja łańcuchowa polimerazy) są często czasochłonne, nieopłacalne, nieprzenośne, wysoce techniczne i wymagają laboratorium lub wykwalifikowanego personelu.

W związku z tym, istnieje duże zapotrzebowanie na szybkie, nieniszczące, przenośne, minimalne lub żadne przygotowanie próbki i łatwe w użyciu techniki. Techniki oparte na spektroskopii, takie jak spektroskopia Ramana, podczerwieni i fluorescencji, mogą stanowić dodatkowy i skuteczny wybór do nieniszczącego, szybkiego i dokładnego monitorowania jakości żywności.

Badanie zjawiska emisji, absorpcji i rozpraszania światła podczas interakcji z żywnością może dać nam różne aspekty ilości i jakości żywności.

Techniki te mają potencjał do wykrywania patogenów, zanieczyszczeń oraz zmian strukturalnych białek i lipidów w żywności na poziomie molekularnym. 

Codzienne żywienie a ilość światła słonecznego

Codzienne żywienie a ilość światła słonecznego

Pomyślmy o swoim codziennym jedzeniu... Czy jest w nim wystarczająco dużo światła słonecznego?
 
Nie, jeśli nie masz świeżych, ręcznie zbieranych, surowych, organicznych owoców i warzyw.
Powszechnie już wiadomo już, większość żywności sprzedawanej w supermarketach jest pozbawiona światła. Wynika to z długiego transportu w ciemności i genetycznie zmodyfikowanej żywności oraz żywności, która została poddana działaniu chemikaliów i pestycydów.
 
„Jesteśmy Istotami Światła (dzięki którym fotony rozpraszają się na niższe rzędy częstotliwości całego spektrum elektromagnetycznego, pełniąc głębokie funkcje regulacyjne). Odżywiamy się światłem i działamy dzięki "bębnom światła". Zdrowy stan z perspektywy kwantowej jest stanem synchronizacji, a stan nieuporządkowany jest jedną z różnych form desynchronizacji. Nasze ciała są z natury połączone ze środowiskiem EM matki ziemi; jesteśmy częścią jej sieci EM". Guenter Albbrecht-Buehier, Ph.D.

Strategia żywienia

Dr Dietrich Klinghardt wyjaśnia, że nasza pamięć długoterminowa jest przechowywana w polu świetlnym zwanym polem biofotonowym, a nie w naszym mózgu. Tubulina, cząsteczka przewodząca światło, przekazuje i odbiera informacje z każdej komórki. JESTEŚMY istotami światła w ciele fizycznym - ujawniając światło wewnątrz.
 
Istotny post medyczny został niedawno opublikowany przez naukowców z Yale College, a oni dali resume:
 
Dieta składająca się z minimalnie przetworzonej żywności bliskiej naturze,  jest zdecydowanie związana z promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom i jest zgodna z istotnymi składnikami pozornie różnych podejść dietetycznych.
 
Mówiąc prościej, przy całym naszym naukowym udoskonaleniu, podstawowa mantra pozostaje dokładnie taka sama: na naszą korzyść przemawia powstrzymanie się od spożywania zbyt dużej ilości "śmieciowego jedzenia", a także położenie nacisku na "pełnowartościową żywność".
 
Dodatkowo, bez względu na to, jaką strategię żywieniową stosujemy, czy jest to Paleo, przeciwzapalne, o obniżonej glikemii, detoks, wegańskie, wegetariańskie, fleksitariańskie, niskotłuszczowe, niskowęglowodanowe, podstawowe przesłanie pozostaje takie samo: pozyskuj składniki odżywcze z roślin.

MagaPelo - pierwszy produkt biofotoniczny Magavena

Magavena zaczęła produkować specjalnie przygotowane suplementy bazujące na liofilizacji roślin bogatych w biofotony. Nie są to tylko biofotony o wysokiej jakości, ale też o konkretnych zawartej w nich informacjach, które po spożyciu przez organizm ludzki, wysyłają informacje do naszych komórek ciała.

Nasz pierwszy produkt biofotoniczny „MagaPelo” jest owocem wieloletniej pracy i doświadczenia zespołu naukowców, którzy zadbali o każdy szczegół procesu wzrostu pomidora, od wyselekcjonowania nasion, kontroli całego procesu wzrostowego i procesu utrwalania właściwości bioluminescencyjnych w postaci wysokiej zawartości biofotonicznej dzięki wykorzystaniu unikalnych technologii zgodnych z naturą i dobrych dla człowieka.

Wielokrotnie przeprowadzone testy wegetatywne wskazują na znacząco pozytywny wpływ na układ sercowo- krążeniowy człowieka oraz korzystny efekt podczas wspomagania kuracji przeciwnowotworowych poprzez wspomaganie procesów energetycznych i samoregeneracyjnych kluczowych podczas takich kuracji.

Badania nadal trwają

W przygotowaniu są nowe produkty biofotoniczne, które charateryzować się bedą innymi właściwościami informacyjnymi korzystnymi dla ludzkiego ciała, dlatego też, artykuł ten będzie regul

https://magavena.com/pg/what-is-biophotonics

Najnowsze wpisy

Naturopatia a Ajurweda

Naturopatia a Ajurweda

Naturopata propaguje Zdrowy Styl Życia, wykorzystuje Wiedzę z zakresu naturoterapii, dietetyki, suplementacji, ajurwedy, fizyki kwantowej, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii celem przywrócenia Homeostazy Organizmu.

Jak działa QUANTEC?

Jak działa QUANTEC?

Na pytanie, jak działa QUANTEC, możemy odpowiedzieć tylko wtedy, gdy pozwolisz nam przedstawić najnowsze informacje na temat fizyki kwantowej za pomocą kilku krótkich filmów.

TERAPIE KWANTOWE

koń

Zabiegi medyczne Quantec

Chociaż ponad 90% naszych klientów to terapeuci, trenerzy życia i energetycy, ze względów prawnych nie wolno nam udzielać jakichkolwiek informacji w tym obszarze zastosowania. Wyraźnie zaznaczamy również, że aktywna zasada, z którą pracuje QUANTEC, nie jest naukowo rozpoznana.

Możemy jednak zwrócić uwagę, że Szpital Uniwersytecki we Fryburgu uznał QUANTEC za wart badań z jego kwantowo-fizyczną zasadą działania i że zostaliśmy nagrodzeni złotym medalem w Rosji jako najlepsze urządzenie do opieki zdrowotnej:

Badanie we Freiburgu stwierdza m.in.:

„Analizy te ujawniły znaczną poprawę stanu ogólnego (t(9) = 3,28; p = 0,005), co odpowiadało średnio poprawie ze stanu gorszego do dobrego. Jeśli chodzi o różne cechy nastroju, uczestnicy zgłaszali, że są mniej nerwowi (t(9) = -1,96; p = 0,04), mają więcej energii (t(9) = 2,28; p = 0,024) i są mniej wyczerpani (t( 9) = 3,25; p = 0,005). Grupa ta zgłosiła również spełnienie życzeń, które średnio było przynajmniej w pewnym stopniu spełnione (obszar fizyczny: (t(9) = 2,88, p = 0,009); obszar psychiczny (t(9) = 3,86, p = 0,002); powierzchnia : (t(9) = 4,07, p = 0,002);Powierzchnia zawodowa: (t(9) = 3,0, p = 0,008).

szpital uniwersytecki we Fryburgu
złoty-medal-dla-quantec

ZŁOTY MEDAL DLA QUANTEC

W Rosji badania PSI i badania podświadomości odgrywają znacznie większą rolę niż tutaj, na Zachodzie. Tym bardziej zdumiewające jest to, że jako firma niemiecka byliśmy w stanie wystąpić przeciwko lokalnym uczestnikom w Rosji i na Ukrainie.

Skład organu, który przyznał tę nagrodę, brzmi jak who's who rosyjskich i ukraińskich uniwersytetów i akademii:

 

 • Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
 • Akademia Nauk Noosferycznych i Edukacji
 • Instytut Innowacyjnych Technologii i Nowej Edukacji, Kijów
 • Charkowski Uniwersytet Narodowy „Karasina”, Ukraina
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny „Skoworoduj”
 • Akademia Edukacyjna Republiki Kazachstanu „Altujnsarina”
 • Akademia Nauk Krymu
 • Instytut Myślenia Holistycznego, Odessa
 • Dom Wernadskiego, Charków
 • Centrum Rozwoju Intelektualnego „EIDOS”, Sewastopol
 • Międzynarodowy Fundusz na rzecz Pokoju

 

Nagroda została przyznana w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt na rzecz promocji zdrowia”.

Stań się młody i zdrowy

BIONIK PRO to moduł naszego oprogramowania QUANTEC, który sprawia, że ​​zdumiewające wyniki badań nad starzeniem się są ogólnie zrozumiałe i mają indywidualne zastosowanie.

Właściwie wdrożone skutkuje to nie tylko znacznym wydłużeniem życia , ale także znaczną poprawą jakości życia .

Te ostatnie nie tylko dzięki lepszemu zdrowiu dzięki działaniu profilaktycznemu, ale także dzięki pozytywnemu wpływowi na istniejące schorzenia . ( Ciekawe przykłady )

mitochondria


Klucz

Po dokonaniu oceny niezliczonych badań i metabadań na temat starzenia się i badań nad zdrowiem, wyraźnie wyłania się interfejs, który zawiera klucz do zdrowego starzenia się:

To elektrownie - dostawcy energii dla naszych komórek - mitochondria.

WSZYSTKIE choroby zaburzają funkcjonowanie tych elektrowni lub powstają przede wszystkim w wyniku ich upośledzenia.

Dowiedz się więcej >>> (strona budowy: treść wkrótce)

 

Baza danych „BIONIK PRO”

Dostępna jest już baza danych dla QUANTEC PRO, w której podsumowaliśmy aktualne wyniki badań na temat okoliczności, które mogą pozwolić na zdrowe i sprawne starzenie się lub które mogą również pomóc w korzystnym wpłynięciu na przebieg choroby.

Quantec